Om kiropraktik

Vad är en kiropraktor?

I omvärlden är kiropraktik betydligt mer känt än i Sverige, globalt sett är yrket den tredje största primärvårdsgivaren efter läkare och tandläkare.

Yrket är godkänt av WHO (World Health Organization) som en medicinsk vetenskap, vilket betyder att krav på hög säkerhet och dokumenterad effekt är uppfyllda. Kiropraktorn har läst 5 år på universitet/högskola och efter ytterligare ett år i AT-tjänst erhållit legitimation av Socialstyrelsen, innan denne får kalla sig legitimerad kiropraktor.

Legitimerade kiropraktorer arbetar idag både inom friskvården och sjukvården, och yrket tillhör primärvårdgivaryrkena. Man behöver alltså inte ha en remiss från läkare för att boka tid hos en kiropraktor.

Besvär med muskler och leder ser ut att öka bland befolkningen i I-länderna, därför finns det också ett behov av att diagnosticera, förstå, förebygga och behandla dessa problem. Kiropraktorn använder sig av händerna för att hjälpa kroppen till ökad rörlighet och minskad smärta, istället för användande av medicin (biokemi/biomedicin) och kirurgi som den traditionella vården har specialiserat sig på.

 

Vad är skillnaden mellan en kiropraktor och en naprapat?

Ofta får vi frågan vad som är skillnaden mellan naprapat och kiropraktor – detta finns det tyvärr inget enkelt svar på. Det är till en början skillnad på utbildningarna. Många kiropraktorer som jobbar i Sverige har valt att läsa sin utbildning utomlands för att få en högskolepoängs-godkänd utbildning. Kiropraktorutbildningen är 5 år oavsett utbildningsland.

Då vi själva inte är naprapater, ska vi inte försöka gå in på hur en naprapat utövar sitt yrke. Vi kan dock konstatera att det verkar finnas en viss överlappning mellan yrkena kiropraktor och naprapat. Vidare är kiropraktorer inte en homogen grupp, bl.a. därför att vi har utbildat oss i olika länder.

Just i Sverige finns det fler naprapater än kiropraktorer,
Sverige är också det enda landet i världen i vilket naprapatutbildning finns.

En kiropraktor är typiskt associerad med diagnostik av smärtproblem, djup förståelse av rygg-/nackproblem och det knakande ljud som uppstår när man blir behandlad av en kiropraktor. Längre ned på sidan finns en kort film som presenterar vad en kiropraktor gör.

 

Varför “knäcker” det när man behandlar?

I behandlingsögonblicket kommer ofta ett knakande ljud, ibland knappt hörbart och ibland högt. Detta ljud uppstår när gasbubblor friges i lederna. Det vill säga att trycket i ledkapseln minskar snabbt, då den sträcks i behandlingen, och gas som är upplöst i ledvätskan friges därför också snabbt.

Det knakande ljudet är alltså inte ljudet av ben/kotor som glider mot varandra.

En kiropraktors behandling beskrivs ofta i Sverige med ordet “manipulation”, vilket har en något negativ klang, som om att den som mottar behandling “manipuleras/luras”. Då vi inte kan se något negativt i en behandling hos oss, och då behandling alltid sker i informerat samtycke, benämner vi därför hellre behandlingen manuell behandling, ledbehandling eller justering (jmf. engelskans “adjustment”).