Vanliga symptom och tillstånd
vi behandlar.

Dessa tillstånd behandlar vi.

Som patient vill man gärna få hjälp bort från smärta och åter till normal funktion. Vi har även märkt att många har stort intresse för självhjälp, vilket naturligtvis är bra.

Tillstånden som vi listar nedan behandlar vi dagligen, ofta med mycket god effekt. För att kunna få så bra effekt som möjligt är det viktigt att du försöker röra på dig normalt eller mer än vanligt (om du har en stillasittande livsstil) i perioden som behandlingen pågår.

​Träning rekommenderas, men helst inte samma dag/kväll som man har fått en behandling då det kan bli lite för mycket på en gång.